News

image

NCCL uzsāk kampaņu, aicinot latviešus apgūt norvēģu valodu

20 June 2022

Iespēja apgūt jaunas zināšanas un prasmes, strādāt no mājām un saņemt augstāku atalgojumu nekā vidējā atlīdzība Latvijā. Iespēja strādāt starptautiskā darba vidē, nepametot ģimeni, mājas un draugus. Šie ir tikai daži no apsvērumiem, kurus, publicējot interneta vietni www.norsk.lv, uzskaita Norvēģijas Tirdzniecības kamera (NCCL) un ar Norvēģiju saistītie starptautisko pakalpojumu centri Latvijā, aicinot latviešus apgūt norvēģu valodu un uzsākt karjeru starptautisko pakalpojumu nozarē.


"Mēs esam novērojuši, ka pieprasījums pēc norvēģu valodas pratējiem Latvijā ir augošs, bet arvien pietrūkst norvēģu un citu skandināvu valodu pratēju, un tas tiešā veidā ietekmē uzņēmumu iespējas izvērst un paplašināt darbību Latvijā," skaidro Norvēģijas Tirdzniecības kameras Latvijā (NCCL) izpilddirektore Ilze Garoza. NCCL biedru vidū ir astoņi globālo pakalpojumu centri, kas kopā nodarbina vairāk nekā 3500 personu, tajā skaitā vairāk nekā 500 norvēģu valodas lietotājus. Darbs starptautisko pakalpojumu nozarē ietver dažādu atbalsta funkciju nodrošināšanu IT, personālvadības, grāmatvedības un finanšu, kā arī klientu apkalpošanas un citās jomās.

Starptautisko pakalpojumu sfēra ir viena no Latvijas prioritārajām nozarēm, ko tā vēlas attīstīt, atzīstot šīs jomas nozīmīgo pienesumu Latvijas ekonomikā samaksāto nodokļu veidā un Latvijas eksportspējas celšanā. Saskaņā ar starptautisko pakalpojumu centru asociācijas ABSL apkopotajiem datiem 2021. gadā Latvijā darbojās 50 nozares spēlētāji, nodarbinot vairāk nekā 15 500 darbinieku. 44 % no šiem starptautisko pakalpojumu centriem ir ar saknēm Skandināvijas valstīs, liecina ABSL dati. Vidējais nodarbināto skaits vienā uzņēmumā 2020. gadā bija 310 personas. Vidēji gadā nozare Latvijas valsts budžetā nodokļu veidā iemaksā vairāk nekā 195 miljonus eiro.

"Izveidojot interneta vietni www.norsk.lv par iespējām apgūt un pielietot norvēģu valodu Latvijā, vēlējāmies pievērst uzmanību un veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi apgūt valodu, kas var pavērt plašas darba iespējas Latvijā bāzētajos, ar Norvēģiju saistītajos starptautisko pakalpojumu centros, kas apkalpo klientus Ziemeļvalstīs un citviet pasaulē," skaidro I. Garoza. Vietne pieejama angļu valodā, ņemot vērā nozares specifiku, kas ir vērsta uz eksporta pakalpojumu nodrošināšanu. Internet vietni www.norsk.lv izstrādājusi Norvēģijas Tirdzniecības kamera Latvijā ar Norvēģijas vēstniecības Latvijā un digitālā mārketinga uzņēmuma TRY Dig atbalstu. 

Četri iemesli, kādēļ apgūt norvēģu valodu Latvijā:

Apgūstot norvēģu valodu, jums paveras visa Skandināvija
Apgūstot norvēģu valodu, jūs apgūsiet valodas pamatus, kas ir kopīgi visām trim skandināvu valodām - norvēģu, zviedru un dāņu. "Norvēģu valoda ir ne tikai atslēga uz Norvēģijas sabiedrību, tās mentalitāti un kultūru, bet arī paver durvis uz visu Skandināviju," stāsta norvēģu valodas pedagogs, Valodu mājas līdzdibinātājs Snorre Karkonens-Svensons.

Iespēja strādāt Latvijā, bet Ziemeļvalstu kultūrā
Lielie starptautisko pakalpojumu centri Rīgā darbojas pēc līdzīga modeļa un ar līdzīgām vērtībām kā to mātes kompānijas Skandināvijā. Šo uzņēmumu vērtību pamatā ir cieņa, vienlīdzība, iekļaujoša vide, kā arī augsts uzticēšanās līmenis. "Mūsu uzņēmumā darbojas "atbildīga brīvība", proti, mēs uzticamies saviem darbiniekiem un ļaujam darbiniekiem pašiem organizēt savu darbu, tajā skaitā strādāt no mājām, sagaidot, ka uzticētie uzdevumi tiks izpildīti," skaidro Visma Labs personāldaļas direktore Anna Trosmane. "Mēs nesodām darbiniekus par kļūdām, ja vien tās nav izdarītas apzināti, bet raugāmies kopā ar darbiniekiem mācīties no tām," piebilst. A. Trosmane. Viena no starptautisko pakalpojumu priekšrocībām ir iespēja strādāt starptautiskā vidē, nepametot mājas, ģimeni un draugus Latvijā, norāda pakalpojumu centru vadītāji.

Konkurētspējīgs atalgojums un sociālās garantijas
Pēc Norvēģijas Tirdzniecības kameras Latvijā veiktās aptaujas, vidējā atlīdzība ar Norvēģiju saistītajos starptautisko pakalpojumu centros Latvijā pārsniedz 1600 EUR, kas ir par 60 % vairāk nekā mediānas alga Latvijā. Pēc ABSL datiem, vidējā alga sektorā ir ap 2000 EUR bruto, ko nosaka katra konkrētā uzņēmuma darbības specializācija. Atlīdzība centros, kas sniedz IT pakalpojumus, ir augstāka nekā tajos, kas nodrošina klientu apkalpošanu. Pakalpojumi centri nodrošina darbiniekiem arī veselības apdrošināšanu, apmācības, elastīgu darba laiku un iespējas strādāt no mājām, kā arī virkni citu ieguvumu.

Norvēģu valoda ir samērā viegli apgūstama
Atšķirībā no citām valodām skandināvu valodas latviešiem, kuri prot angļu un vācu valodu, ir viegli apgūstamas, jo tajās ir daudz līdzīgu vārdu, kā arī viena - ģermāņu valodu izcelsme. "Mērķtiecīgi un intensīvi mācoties, norvēģu valodu ir iespējams apgūt trīs līdz četru mēnešu laikā tādā līmenī, lai varētu to sākt izmantot profesionālā vidē," skaidro S. Karkonens-Svensons. Kā piemērs minama IT uzņēmuma Tietoevry izveidotā Norvēģu valodas akadēmija, kas nodrošina iespēju interesentiem bez norvēģu valodas priekšzināšanām 3 1/2 mēnešu laikā apgūt šo valodu, saņemot stipendiju, un pēc tam uzsākt karjeru uzņēmumā. Līdzīgas apmācību programmas skandināvu valodām ir izveidojis arī uzņēmums Zalaris. Savukārt citi uzņēmumi nodrošina darba devēju apmaksātus kursus skandināvu valodu prasmju uzlabošanai.

< Back to news